Privacyverklaring

Privacystatement Wille

Het verlenen van goede zorg aan cliënten, is de basis van onze dienstverlening. Onze medewerkers doen hun uiterste best om cliënten de best mogelijke zorg te bieden en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is onderdeel van onze zorg. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer u als cliënt, verwant van de cliënt of belangenbehartiger betrokken bent bij Wille, verwerken we persoonsgegevens van u. Dat is nodig voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, maar u moet er ook op kunnen vertrouwen dat wij uw gegevens correct en volgens de wet behandelen en uw privacy daarbij respecteren. Om inzichtelijk te maken hoe wij dit doen, hebben wij een privacyverklaring opgesteld.

Download hier onze privacyverklaring