Samen leren leven

Vrije tijdsbesteding voor jongeren vanaf 4 tot 23 jaar

Wille

 

Wille biedt vrije tijdsbesteding aan jongeren vanaf 4 tot 23 jaar met een verstandelijke beperking of een speciale ondersteuningsbehoefte. Kinderen leren bij ons, mét veel plezier, om samen met leeftijdsgenoten vrije tijd in te vullen. We begeleiden hen bij de ontwikkeling van sociale en praktische vaardigheden om zo ook de zelfredzaamheid te bevorderen.

Ons aanbod

Gespecialiseerde Groepsbegeleiding
FryWêze

In een veilige en vertrouwde omgeving doelgericht samen spelen, bewegen, leren en ervaren.

Kortdurend Verblijf
Útfanhûs

Ieder weekend een geweldige ervaring voor Kids (4-12 jaar) en Teens (12 – 20 jaar) in ons Logeerhuis te Sneek.

Individuele Begeleiding
OmMy

Een vertrouwde en deskundige begeleider thuis, op de groep of in de klas.

Belevingsgerichte Dagbesteding
Hjoed

Hjoed staat voor het ervaren en beleven in het hier en nu.
Aandacht voor jezelf, contact hebben met elkaar en plezierige momenten ervaren.

Gespecialiseerde Groepsbegeleiding
FryWêze

Kortdurend Verblijf
Útfanhûs

Individuele Begeleiding
OmMy

Belevingsgerichte Dagbesteding
Hjoed

In een veilige en vertrouwde omgeving doelgericht samen spelen, bewegen, leren en ervaren.

Ieder weekend een geweldige ervaring voor Kids (4-12 jaar) en Teens (12 – 20 jaar) in ons Logeerhuis te Sneek.

Een vertrouwde en deskundige begeleider thuis, op de groep of in de klas.

Hjoed staat voor het ervaren en beleven in het hier en nu.
Aandacht voor jezelf, contact hebben met elkaar en plezierige momenten ervaren.