Algemene
voorwaarden

Algemene voorwaarden Wille

Als u cliënt wordt bij ons, dan gaan we een zorgovereenkomst met elkaar aan. Welke overeenkomst voor u geldt hangt af van uw indicatie van het CIZ, de beschikking van de gemeente (Wmo of jeugdhulp) of verwijzing van een arts. In onderstaande algemene voorwaarden staan de rechten en plichten van de cliënt en Wille. Deze voorwaarden horen bij uw overeenkomst.

Download hier onze algemene voorwaarden