AMBULANTE
BEGELEIDING

Hulp thuis of
in de klas

Heeft je kind hulp nodig om zich thuis of in de klas (beter) te ontwikkelen? Met onze ambulante begeleiding wordt er op een persoonlijke en vertrouwde manier gewerkt aan sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. Persoonlijke begeleiding voor het kind én ondersteuning voor het gezin. Dat is de kracht van samen!

Passende begeleiding
thuis of op school

Een vaste,
vertrouwde begeleider

Focus op
het einddoel

Voor wie is de ambulante begeleiding?

Onze ambulante begeleiding is voor kinderen en jongeren tot 23 jaar met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand.

Begeleiding thuis

Wij bieden ambulante begeleiding bij je thuis. Dit is gericht op de ontwikkeling van het kind en wordt altijd zo kortdurend als mogelijk ingezet. Onze ambulante begeleiding bestaat uit activiteiten waarin het plezier en welzijn voorop staan. Zo wordt er ongemerkt gewerkt aan sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. Het doel? Ervoor zorgen dat het gezin op eigen kracht vooruit kan en dat het kind zich binnen het eigen gezin kan doorontwikkelen.

Begeleiding in de klas

Passende begeleiding in de klas: ook dat is onze ambulante begeleiding. Dit doen wij in het speciaal (basis-) onderwijs en op het voortgezet speciaal onderwijs. Deze begeleiding wordt ingezet om een goede interactie in de klas te bevorderen of om een jongere goed te laten (her)starten vanuit een andere onderwijs- of zorginstelling of vanuit een schorsing. De vorm van de begeleiding is op basis van de hulpvraag. Wat hoe dan ook centraal staat, is dat iedereen in de klas ongehinderd kan blijven leren.

De doelen uit ons zorgplan zijn onderdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de school. Hierbij is altijd het doel de leerling, zodra het kan, volledig mee te laten draaien in de groep. De orthopedagogen van Wille blijven nauw betrokken bij de begeleiding in de klas. Zij sluiten aan bij de evaluatiegesprekken en geven, waar nodig, supervisie aan de begeleider.

ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding en de begeleiders

De match met de begeleider is bepalend. Hij of zij is immers ook persoonlijk betrokken bij het gezin. Daarom wordt er eerst gekeken of er een klik is en de begeleider aansluit op de wensen van de ouders. Dit zorgvuldige besluit maken wij daarom samen. Een (vrijblijvende) kennismaking bij de jongere thuis kan hierbij niet ontbreken.

Vooraf wordt vastgesteld op welke momenten en voor hoeveel uren de begeleiding wordt ingezet. Na een kennismakingsperiode van 6 weken stelt de begeleider, in samenspraak met ouders, een zorgplan op met daarin de ontwikkelingsdoelen. Ontwikkeling gaat op basis van vertrouwen. De begeleider is daarom ook een vast, vertrouwd gezicht. Iets wat wij nooit uit het oog verliezen, is het behalen van de ontwikkeldoelen. Daarom hebben wij intensief contact met ouders, school, het gebiedsteam en andere betrokkenen. Alles met het oog op vooruitgang en persoonlijke groei.

Ambulante begeleiding

Hoe kan ik
mijn kind
aanmelden?

Meld je via onderstaand contactformulier aan voor een vrijblijvend intakegesprek. Onze zorg-coördinator neemt snel contact met je op.

Contactformulier
Aanmeldformulier

Samen,
Leren, Leven

Onze gespecialiseerde medewerkers zorgen voor een gestructureerd dagprogramma en een veilige, vertrouwde omgeving waarin volop aandacht is voor individuele hulpvragen.

Ontmoet onze mensen