Informatie
voor verwijzers

Specialistische jeugdhulp door Wille

Zo zelfstandig mogelijk deelnemen aan de samenleving, dat is het uitgangspunt voor onze dienstverlening. Daarom bieden wij specialistische begeleiding voor kinderen en jeugdigen tot 23 jaar met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsachterstand. Dat doen we snel en dichtbij. Wij vinden het belangrijk dat elk kind met onderwijsperspectief naar school kan gaan. Daarnaast willen wij dat kinderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De omgeving van het kind en zijn of haar gezin, spelen hierbij een belangrijke rol. Wij richten ons niet alleen op het kind, maar juist ook het gezin krijgt onze ondersteuning.

Wij houden altijd het oog op de toekomst en op ontwikkeling, zodat het kind en het gezin zo snel mogelijk en zelfstandig verder kunnen. Hiervoor hebben wij intensief contact met eventuele doorstroomlocaties en ketenpartners. Daarnaast werken wij nauw samen met ouders en verzorgers, het onderwijs en de gemeente. Dat is de kracht van samen, leren, leven bij Wille.

Gespecialiseerde Groepsbegeleiding

Individuele begeleiding

Onderwijs-zorg arrangementen

Wij bieden een breed scala aan diensten:

Methodieken bij Wille

Bij Wille werken wij onder andere met de Geef me de 5 methode. Deze methodiek geeft, op basis van 5 pijlers, antwoord op alle vragen rondom autisme. Deze pijlers zijn autisme begrijpen, positief contact, basisrust creëren, problemen oplossen en de ontwikkeling van het kind bevorderen. Door deze methodiek toe te passen, handelen we eenduidig om het kind en het gezin te bieden wat nodig is.

Daarnaast passen wij de Triple P methode toe. Dit staat voor Positive Parenting Program. Hierin worden ouders en verzorgers een positieve wijze van opvoeden aangeleerd, met als doel gedragsproblemen bij kinderen te verminderen. Van gesprekken over opvoedvragen tot intensieve begeleiding thuis: het komt allemaal kijken bij de Triple P methodiek. Door een positieve opvoedstijl, leren ouders om te gaan met het onbegrepen gedrag van het kind in alledaagse situaties.

Zo gaan wij te werk

Wij geloven in de kracht van samen. Dat vertrouwen de basis is voor persoonlijke groei. Daarom starten wij altijd met een persoonlijk kennismakingsgesprek: wat is de zorgvraag, kunnen we aansluiten op de wensen van de ouders, is er een klik? De begeleider is immers persoonlijk betrokken bij kind en gezin en een vast aanspreekpunt. Dit zorgvuldige besluit maken wij dan ook samen.

In een kennismakingsperiode leggen wij de basis van onze begeleiding. Hiermee bedoelen we het opstellen van het zorgplan met daarin persoonlijke ontwikkeldoelen. Deze verliezen we niet uit het oog. Elk half jaar worden de doelen geëvalueerd, altijd in samenspraak met ouders, want ook hier staat de kracht van samen centraal.

Wij houden het zicht op passende vervolgstappen. Groei: daar gaan wij voor. Wat de zorgvraag ook is. Samen met de ouders en het kind zetten wij de volgende stap en leggen we een sterke basis voor persoonlijke groei. Samen, leren, leven.

Jeugdzorg door Wille

Samenwerken of meer weten

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze werkwijze en ontdek hoe een samenwerking eruit kan zien.

Contactformulier

WIJ WERKEN MET…

Samen,
Leren, Leven

Onze gespecialiseerde medewerkers zorgen voor een gestructureerd dagprogramma en een veilige, vertrouwde omgeving waarin volop aandacht is voor individuele hulpvragen.

Ontmoet onze mensen