OPVOED- EN
GEZINSONDER­STEUNING

Hulp en ondersteuning
bij opvoeding

Vastlopen in de opvoeding of bepaalde facetten hiervan: weet dat je er niet alleen voor staat. Samen sta je sterker dan alleen. Daarom ondersteunen wij ouders en verzorgers tijdelijk bij de opvoeding van kinderen met een licht verstandelijke beperking en gedrag dat als moeilijk wordt ervaren. Zo leer je het gedrag van je kind (nog) beter te begrijpen en te begeleiden.

Tijdelijke ondersteuning
bij opvoedvraagstukken

Zorg op maat, naar behoefte van het gezin

Begeleiding in eigen opvoedomgeving

Voor wie?

Onze gespecialiseerde opvoedings- en gezinsondersteuning komt in beeld wanneer ouders en verzorgers (deels) vastlopen in (bepaalde facetten van) de opvoeding. Denk bijvoorbeeld aan wanneer er sprake is van onbegrepen gedrag, waarvoor ook het netwerk geen oplossing kan bieden. Hiermee bedoelen wij zowel ouders, pleegouders, grootouders, maar ook professionals als leerkrachten en overige hulpverleners. In dit geval kun je terecht bij onze zorgcoördinator óf vertrouwde medewerker(s) om een beroep te doen op deze ondersteuning.

Zo gaan we te werk

Het is fijn om een vertrouwd aanspreekpunt te hebben als het gaat om de opvoeding van je kind. Daarom starten wij met het selecteren van een ‘vaste’ medewerker. De volgende vraag is dan: is er een klik? Deze medewerker is immers betrokken bij jouw kind en gezin. Wanneer de klik er is, wordt er gestart met een kennismakingsgesprek en kijken we welke vorm van ondersteuning aansluit bij de hulpvraag.

We bieden twee soorten ondersteuning

Lichte gezins- en opvoedondersteuning: We bieden laagdrempelige, praktische opvoedondersteuning in gezinnen waarvan het kind ook naar onze gespecialiseerde dagopvang komt. Zo kunnen we de interventies en middelen die op onze groep worden ingezet, doortrekken naar de thuissituatie. De kracht van deze ondersteuning is dat de begeleider het kind ook ziet op de groep. Zo is er een volledig beeld van de ontwikkeling en ondersteuningsbehoefte van het kind. Doel van de ondersteuning is om het gezin voldoende handvatten te bieden waardoor het zonder ondersteuning verder kan.

Intensieve opvoedondersteuning: Indien ouders (beginnende) opvoedingsproblemen ervaren, kunnen we ondersteuning bieden door inzet van de effectief erkende interventie Triple P. Dit is een laagdrempelig programma met als doel emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het aanleren van opvoedvaardigheden aan ouders. Triple P is een methodiek van ongeveer 10 tot 12 sessies, met tussenperiodes van 1 à 2 weken.

ambulante begeleiding

Hoe kan
ik me
aanmelden?

Bel ons voor meer informatie of vul vrijblijvend het contactformulier in. Je staat er niet alleen voor. Wij bieden hulp in opvoed- en gezinsondersteuning, ook voor jouw gezin.

Contactformulier
Aanmeldformulier

Samen,
Leren, Leven

Onze gespecialiseerde medewerkers zorgen voor een gestructureerd dagprogramma en een veilige, vertrouwde omgeving waarin volop aandacht is voor individuele hulpvragen.

Ontmoet onze mensen