SPECIALISTISCHE
PEUTERGROEP

De juiste opstap naar het onderwijs

Je zoon of dochter voorbereiden op het basisonderwijs? Veel peuters gaan naar de peuterspeelzaal in de regio. Soms is extra begeleiding nodig op het gebied van bijvoorbeeld (emotioneel) gedrag of de algehele ontwikkeling. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op een goede start. Met de specialistische peutergroep zorgen wij voor een veilige, vertrouwde omgeving en de juiste opstap naar het onderwijs. Zo kan ook jouw kind zich optimaal ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat er op deze manier minder doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs en de specialistische jeugdhulp nodig zijn.

Begeleiding door deskundige medewerkers

Gespecialiseerde voorbereiding op het onderwijs

Een veilige, vertrouwde omgeving

Voor wie is de specialistische peutergroep?

De specialistische voorschoolse ondersteuning is voor kinderen van 2 tot 4 jaar die extra hulp behoeven op het gebied van gedrag of algehele ontwikkeling. De coördinator van integrale vroeghulp beoordeelt allereerst de hulpvraag. Samen zorgen wij voor de juiste opstap naar passend onderwijs. Hiervoor werken wij samen met ouders én specialisten om de ontwikkeling in kaart te brengen en het juiste onderwijsvervolg te bepalen. Samen, leren, leven.

Zo gaan we te werk

De specialistische groep is een veilige omgeving vol structuur en duidelijkheid, waarmee de ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd. Van communicatieve, praktische, sociale en emotionele tot motorische vaardigheden: er wordt volop aandacht besteed aan vaardigheden die van belang zijn voor de totale ontwikkeling. Met vaste, gespecialiseerde medewerkers zorgen wij voor een vertrouwde omgeving. De ontwikkeling van het kind is waar onze medewerkers met passie en enthousiasme voor klaarstaan!

De specialistische peutergroep is een samenwerking van Wille, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten.

Contact, specialistische peutergroep

Hoe kan ik
mijn kind
aanmelden?

Bel ons voor meer informatie of vul vrijblijvend het contactformulier in.
Elk kind heeft het recht zich optimaal te ontwikkelen op school: daar gaan wij voor. Samen met jou!

Contactformulier
Aanmeldformulier

Samen,
Leren, Leven

Onze gespecialiseerde medewerkers zorgen voor een gestructureerd dagprogramma en een veilige, vertrouwde omgeving waarin volop aandacht is voor individuele hulpvragen.

Ontmoet onze mensen