ONDERWIJS-
ZORGARRANGE­MENTEN

Voor ieder kind passende onderwijs ondersteuning

Elk kind heeft het recht zich optimaal te ontwikkelen op school. De omgeving van het kind speelt hierin een grote rol. Hoe dit eruitziet, is voor iedereen weer anders. Hierdoor is er niet voor alle leerlingen passende onderwijsondersteuning, terwijl er wel sprake is van onderwijsperspectief. Het onderwijs-zorgarrangement biedt de oplossing.

Wij creëren een veilige en didactische omgeving in een schoolse setting, waarin leerlingen individueel of in groepsverband gestimuleerd worden om te leren. We begeleiden hen daarmee naar klassikaal onderwijs. Een veilige omgeving waar ieder kind zich optimaal kan ontplooien: daar gaan wij voor.

Begeleiding door vaste, gespecialiseerde medewerkers

Onderwijsondersteuning op maat

Onderwijs op een vertrouwde locatie

Wat is het Onderwijs-
& Zorgarrangement?

Bij ons onderwijs-zorgarrangement werken kind & ouders samen met het onderwijs, jeugdhulp en de zorg. Alles is gericht op één kind en één plan. Het helpt jonge kinderen vaardigheden te ontwikkelen om in een schoolse omgeving te kunnen functioneren.

Voor wie is het?

Onze onderwijs-zorgarrangementen zijn met name ontwikkeld voor kinderen in het speciaal onderwijs met complexe onderwijszorgvragen. Staat de setting van het huidige onderwijssysteem de ontwikkeling in de weg, waardoor dit invloed heeft op het gedrag van het kind? Dan kan er beroep gedaan worden op onze onderwijs-zorgarrangementen. De groep van een onderwijs-zorgarrangement bestaat uit maximaal zes leerlingen die begeleid worden door gespecialiseerde medewerkers.

Onderwijs-zorgarrangementen komen tot stand in samenwerking tussen Wille, het (speciaal) onderwijs, gemeenten, schoolbesturen, jeugdhulporganisaties en samenwerkingsverbanden in Friesland.

Wijzijnwille7

Meer
informatie
ontvangen?

Bel ons voor meer informatie of vul vrijblijvend het contactformulier in. Elk kind heeft het recht zich optimaal te ontwikkelen op school: daar gaan wij voor. Samen met jou!

Contactformulier
Aanmeldformulier

Samen,
Leren, Leven

Onze gespecialiseerde medewerkers zorgen voor een gestructureerd dagprogramma en een veilige, vertrouwde omgeving waarin volop aandacht is voor individuele hulpvragen.

Ontmoet onze mensen