Kortdurend verblijf

Útfanhûs

 

Útfanhûs is ‘Kortdurend verblijf’ en wij organiseren dit tijdens de weekenden in ons logeerhuis aan de Valkstraat in Sneek voor jongeren van 4 tot 23 jaar, verdeeld in drie groepen; Kids 1 (4 – 8 jaar), Kids 2 (9 – 14 jaar) en Teens (12-23 jaar). Deze jongeren komen hier van vrijdag- tot en met zondagmiddag.

Ook in het logeerhuis wordt gewerkt met gekwalificeerde medewerkers. Er  wordt gewerkt volgens de Geef me de vijf methodiek. Onze groepsbegeleiders zijn SKJ geregistreerd en opgeleid door Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN).

Voor wie is Útfanhûs

 

Útfanhûs is voor Kids 1 (4 – 8 jaar), Kids 2 (9 – 14 jaar) en Teens (12-23 jaar) met een verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsachterstand die in het weekend positieve ervaringen op willen doen en gaan ontwikkelen op het gebied van sociale interactie en contacten, zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Tegelijkertijd betekent dit vaak een stukje ontlasting van de thuissituatie. Win-win dus; de jongere ontwikkelt, terwijl thuis de zorg even uit handen kan worden gegeven en er zo tijd en aandacht is voor de andere gezinsleden.

Meer informatie of aanmelden?