Individuele begeleiding

 

Wille zet individuele begeleiding in om de jongere in de veilige thuisomgeving te laten ontwikkelen of wanneer het gedrag van de jongere op de groep of in de klas, hierom vraagt.

Voor wie is individuele begeleiding?

 

Individuele begeleiding is er voor jongeren tussen de 4 en 23 jaar met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsachterstand. Deze vorm van begeleiding wordt ingezet om ervoor te zorgen dat de jongere zich (beter) kan ontwikkelen thuis, op de groep of in de klas.

Individuele begeleiding thuis

Wille biedt Individuele Begeleiding thuis. De jongere heeft op vaste momenten een fantastische tijd met zijn of haar vaste begeleider. De begeleiding is gericht op de ontwikkeling van de jongere en bestaat uit activiteiten waarin het plezier en welzijn van de cliënt voorop staan. We werken zo ongemerkt aan de sociale vaardigheden en de zelfredzaamheid en ontzorgen het gezin met jongere(n) met een speciale ondersteuningsbehoefte. In een gestructureerd programma doen we passende activiteiten, afgewisseld met momenten van rust en ontspanning.

De match tussen jongere en begeleider is bepalend voor de mate van ontwikkeling. Dit verdient dus een zorgvuldig besluit, welke we in samenwerking met ouders/verzorgers maken. Een (vrijblijvende) kennismaking bij de jongere thuis kan hierbij niet ontbreken.

De zorg bestaat uit een samenwerking; Wille heeft intensief contact met ouders, school, gebiedsteam en andere betrokkenen. Vooraf wordt vastgesteld op welke momenten en voor hoeveel uren de begeleiding wordt ingezet. Na een kennismakingsperiode van 6 weken stelt de begeleider, in samenspraak met ouders, een zorgplan op met daarin de ontwikkelingsdoelen.

Individuele begeleiding op de groep

Wanneer de jongere het (nog) moeilijk vindt op de groep, biedt Wille extra ondersteuning. Een individuele begeleider helpt de activiteiten op de groep beter uit te voeren en beter te ontwikkelen. De zekerheid van een vertrouwde en vaste individueel begeleider geeft de jongere de kans om wél lekker spelen met leeftijdsgenoten, maar met een rustmoment of extra ondersteuning wordt aangeboden zoveel en zo lang als nodig. Hierbij is altijd het doel, zodra het kan, de jongere zelfstandig mee te draaien in de groep.

De match tussen jongere en begeleider is bepalend voor de mate van ontwikkeling. Dit verdient dus een zorgvuldig besluit, welke we in

 

samenwerking met ouders/verzorgers maken. Een (vrijblijvende) kennismaking bij de jongere thuis kan hierbij niet ontbreken.

De zorg bestaat uit een samenwerking; Wille heeft intensief contact met ouders, school, gebiedsteam en andere betrokkenen. Vooraf wordt vastgesteld op welke momenten en voor hoeveel uren de begeleiding wordt ingezet. Na een kennismakingsperiode van 6 weken stelt de begeleider, in samenspraak met ouders, een zorgplan op met daarin de ontwikkelingsdoelen.

Individuele begeleiding in de klas

Wille biedt Individuele Begeleiding in de Klas. Dit doen wij in het Speciaal (Basis-) Onderwijs en op het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Deze begeleiding wordt ingezet om een goede interactie in de klas te bevorderen en zo uitval te voorkomen of om een jongere goed te laten (her)starten vanuit een andere onderwijs- of zorginstelling of vanuit een schorsing. De vorm van de begeleiding is sterk afhankelijk van de hulpvraag van de leerling. Maar centraal staat dat het leren voor iedereen in de klas doorgang kan vinden.

De match tussen jongere en begeleider is bepalend voor de mate van ontwikkeling. Dit verdient dus een zorgvuldig besluit, welke we in samenwerking met ouders/verzorgers maken. Een (vrijblijvende) kennismaking bij de jongere thuis kan hierbij niet ontbreken.

De zorg bestaat uit een samenwerking; Wille heeft intensief contact met ouders, school, gebiedsteam en andere betrokkenen. Vooraf wordt vastgesteld op welke momenten en voor hoeveel uren de begeleiding wordt ingezet. Na een kennismakingsperiode van 6 weken stelt de begeleider, in samenspraak met ouders, een zorgplan op met daarin de ontwikkelingsdoelen. Deze doelen hebben bijvoorbeeld betrekking op het aanleren van schoolse en/of sociale vaardigheden of zijn erop gericht om bijvoorbeeld probleemgedrag te verminderen. Wille is hiermee onderdeel van het OPP, het gaat om een geïntegreerde vraag. Hierbij is altijd het doel de leerling, zodra het kan, weer mee te laten draaien in de groep. De zorgcoördinator van Wille blijft nauw betrokken bij de Begeleiding in de Klas, zij sluit aan bij de evaluatiegesprekken en geeft waar nodig supervisie aan de begeleider.

Meer informatie of aanmelden?