Onderwijs en Zorg

Arrangement

 

Onderwijs en zorg

Alle kinderen in Friesland moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen het onderwijs. Dat is een belangrijke doelstelling van het onderwijs en de gemeenten. Voor een aantal leerlingen van de school bestaat er niet altijd een passende onderwijsondersteuning, terwijl er wel sprake is van een onderwijsperspectief. Hiervoor biedt het Onderwijszorgarrangement een oplossing. Wille geeft hiermee antwoord op de maatschappelijke opdracht om invulling te geven aan de zorgplicht voor alle kinderen. Elk kind heeft recht op een omgeving waarin hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien. De omgeving speelt een grote rol in de ontwikkeling van een kind en het is voor elk kind maatwerk om te bepalen hoe deze omgeving eruit moet zien. Dit vormt uiteindelijk een OZA en vanuit hier kunnen deze leerlingen optimaal gestimuleerd worden.

“Ons uitgangspunt is om de reguliere onderwijsontwikkeling van een kind te ondersteunen, om zo de continuïteit van de schoolloopbaan te bevorderen.

Door het behalen van een startkwalificatie en het versterken van de eigen kracht van de leerling en zijn omgeving, kan een kind zich fysiek en mentaal optimaal ontwikkelen op school, thuis en in zijn vrije tijd”

Voor wie is Onderwijs en Zorg?

 

Onze Onderwijszorgarrangementen zijn met name ontwikkeld voor kwetsbare kinderen in het speciaal onderwijs met complexe onderwijszorgvragen die het niet redden zonder een gecombineerd aanbod van zorg en onderwijs. Een Onderwijzorgarrangement kan worden ingezet op het moment dat de setting van ons onderwijssysteem maakt dat het de ontwikkeling van deze leerlingen in de weg staat, waardoor complex gedrag zichtbaar wordt en dit ook storend kan zijn voor de andere leerlingen in de klas.

De groep van een Onderwijszorgarrangement bestaat uit maximaal 6 leerlingen die begeleidt worden door medewerkers vanuit Onderwijs en Zorg.

OZA is een samenwerking van Wille, het (Speciaal) Onderwijs, Gemeenten, schoolbesturen, jeughulporganisaties en Samenwerkingsverbanden.

Meer informatie of aanmelden?