Gespecialiseerde opvoedings- en gezinsondersteuning

 

Voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en/of gedragsstoornis, biedt Wille gespecialiseerde opvoedings- en gezinsondersteuning. Hiermee kunnen ouders/verzorgers tijdelijk hulp bij de opvoeding krijgen om zo het gedrag van de jeugdige (nog) beter te leren begrijpen en dit zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Voor wie is Gespecialiseerde Opvoedings- en gezinsondersteuning?

 

De gespecialiseerde opvoedings- en gezinsondersteuning van Wille komt in beeld wanneer ouders/verzorgers (deels) vastlopen in (bepaalde facetten van) de opvoeding en het netwerk rond het gezin hierbij onvoldoende oplossingen lijkt te bieden; er blijft sprake van onbegrepen gedrag. Met het netwerk bedoelen we hier zowel ouders, pleegouders, grootouders, maar ook professionals, zoals leerkrachten en overige hulpverleners.

Ouders/verzorgers kunnen bij onze zorgcoördinator óf onze vertrouwde medewerker(s) aangeven dat ze een beroep willen doen op de dienst Gespecialiseerde opvoedings- en gezinsondersteuning.

Er wordt dan vanuit Wille een ‘vaste’ medewerker gezocht waarmee vooraf altijd een kennismakingsgesprek plaatsvindt. Een voorwaarde vanuit Wille is, dat er een goede ‘klik’ is tussen de Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en de jeugdige en zijn/haar gezin. In overleg met de zorgcoördinator wordt bepaald voor hoeveel uren er hulp nodig en beschikbaar is én voor welke periode dit zal zijn. Volgens deze afspraken start de Gespecialiseerde opvoedings- en gezinsondersteuning en speelt de Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker in op de vragen die ouders/verzorgers hebben, door samen te kijken naar passende oplossingen waardoor u het gedrag van uw kind beter kunt leren begrijpen.

Deze dienst is altijd van tijdelijke aard en wordt gefinancierd vanuit de jeugdwet of PGB/WLZ. Het is bedoeld om het gezin weer op weg te helpen. Wanneer de hulpvraag een structurelere en/of intensievere begeleiding vraagt, zal Wille advies geven over het inzetten van andere passende gespecialiseerde zorg.

Meer informatie of aanmelden?