Gespecialiseerde Groepsbegeleiding

 

Onze gespecialiseerde groepsbegeleiding staat voor plezier, ontwikkeling en deskundigheid. Bij Wille beleven jongeren een fantastische middag of dag, waarbij ongemerkt hard gewerkt wordt aan de vastgestelde ontwikkelingsdoelen. Op elke groep is er een gestructureerd dagprogramma en een veilige, vertrouwde omgeving waarin volop aandacht is voor individuele hulpvragen.

Voor wie is onze gespecialiseerde groepsbegeleiding?

Onze gespecialiseerde groepsbegeleiding is voor jongeren van 4-23 jaar met een verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsachterstand. Op 7 locaties in Friesland kunnen zij onder deskundige begeleiding met leeftijdsgenoten samen spelen in een veilige en vertrouwde omgeving en zichzelf ontwikkelen.

Na een kennismakingsperiode van 6 weken stellen onze deskundige Pedagogisch Medewerkers een zorgplan op met daarin de ontwikkelingsdoelen. Dit vormt de basis voor onze begeleiding. Het opstellen van het zorgplan en de jaarlijkse evaluatie hiervan gebeurt in samenspraak met ouders, het gebiedsteam en eventueel andere betrokken zorgverleners.

We werken met gekwalificeerde medewerkers. In alle groepen wordt gewerkt volgens de Geef me de vijf methodiek. Onze groepsbegeleiders zijn SKJ geregistreerd en opgeleid door Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN).

Meer informatie of aanmelden?