Gespecialiseerde Groepsbegeleiding

 

Onze gespecialiseerde groepsbegeleiding staat voor plezier, ontwikkeling en deskundigheid. Bij Wille beleven jongeren een fantastische middag of dag, waarbij hard gewerkt wordt aan de vastgestelde ontwikkelingsdoelen. Op elke groep is er een gestructureerd en ontwikkelingsgericht dagprogramma en een veilige, vertrouwde omgeving waarin volop aandacht is voor individuele hulpvragen.

Voor wie is onze gespecialiseerde groepsbegeleiding?

Onze gespecialiseerde groepsbegeleiding is voor jongeren tot 24 jaar met een verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met psychiatrische- en/of een ontwikkelingsstoornis of achterstand. Op 9 locaties in Friesland kunnen zij onder deskundige begeleiding samen met leeftijdsgenoten werken aan zelfstandigheid, zelfredzaamheid en sociale participatie in een veilige en vertrouwde omgeving.

Na een kennismakingsperiode van 6 weken stellen onze deskundige Pedagogisch Medewerkers een zorgplan op met daarin de ontwikkelingsdoelen. Dit vormt de basis voor onze begeleiding. Het opstellen van het zorgplan en de jaarlijkse evaluatie hiervan gebeurt in samenspraak met ouders, het gebiedsteam en eventueel andere betrokken zorgverleners.

We werken met gekwalificeerde medewerkers. In alle groepen wordt gewerkt volgens de Geef me de vijf methodiek. Onze groepsbegeleiders zijn SKJ geregistreerd en opgeleid door Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN).

Meer informatie of aanmelden?