Belevingsgerichte Dagbesteding

Hjoed

 

Hjoed is een kleinschalige- en belevingsgerichte dagbesteding in Sneek voor jongeren en (jong)volwassenen met een ernstig verstandelijke beperking. Bij Hjoed ligt de nadruk op contact, beleving en plezier.

Voor wie is Hjoed

 

Bij Hjoed worden belevingsgerichte activiteiten georganiseerd in een omgeving waar de jongeren en de (jong) volwassenen zich thuis voelen en waar ze kunnen genieten van de dag, samen met anderen of alleen. Sfeer, structuur, veiligheid en rustmomenten zijn hierbij belangrijk. We schenken bijzondere aandacht aan beweging & gezondheid, muziek en verzorging.
Bij Hjoed werken we met educatieve maandthema’s die dichtbij de belevingswereld van deze jongeren en de (jong) volwassenen liggen. Hierbij hanteren we de uitgangspunten van de methode LACCS.

Meer informatie of aanmelden?